№ 1 «Про схвалення цільових програм по пріоритетних напрямках розвитку міста на 2015 рік»