конкурс на заміщення вакантної посади

Виконавчий комітет Сарненської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста міськвиконкому по зв’язках з громадськістю.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою міськвиконкому.
Вимоги до кандидатів:
- вища освіта журналістського спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра);
- володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.
Документи на конкурс приймаються впродовж 30 календарних днів із дня опублікування оголошення.
Документи, що подаються на конкурс:
- заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
- заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларація про майно, доходи , витрати й зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
- копії документа, що засвідчує особу; військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- довідка про допуск до державної таємниці (в разі його наявності);
- автобіографія.
Кандидати на посаду складають іспит на знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про засади запобігання та протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста міськвиконкому по зв’язках з громадськістю.
Звертатися за адресою: м. Сарни, вул. Широка, 31, каб. 209, тел. 3-56-55.