Як розвивались Сарни в минулому році

На засі­данні виконавчого комітету міськради, що відбулося ми­нулого четверга, перший за­ступник міського голови Світлана Усик доповіла про виконання Програми соціаль­но-економічного та культур­ного розвитку міста за 2011 рік. Приємно вражені почу­тим (хоча про більшість напрацювань у сфері життєді­яльності та благоустрою Сарн знають не з чуток), чле­ни виконкому схвалили звіт і внесли пропозицію подати його на затвердження на се­сію міськради. Запрошений на засідання керівник апара­ту райдержадміністрації Ва­силь Стельмах повідав про моніторинг діяльності викон­кому й заявив, що за більшістю напрямків роботи (а всіх їх 15) міська рада по­сідає перші місця, і порадив комплексну оцінку результатів виконання Програми довести до відома сарненців на громадських слуханнях і через районний часопис. Пет­ро Горкуненко додав, що в умовах суворої зими особли­во помітно, що житлово-ко­мунальні служби пожвавили роботу, отож земляки схвально відгукуються про діяльність виконкому, і за­кликав схвалити звіт, адже всі цифри мають позитивну динаміку.

Члени виконавчого коміте­ту проголосували за те, щоб звіт про виконання програми (звісна річ, після розгляду його депутатами на черговій сесії міської ради) опубліку­вати в ЗМІ.

Уважно заслухали члени виконкому звіт про хід і ре­зультати виконання міського бюджету за 2011 рік, з яким ознайомив заступник місько­го голови з питань бюджету та фінансів Ярослав Яковчук, аналізуючи виконання дохідної частини. І хоча орік не ви­конали планові показники по податку на доходи фізичних осіб (це пов'язано зі змен­шенням фонду оплати праці у ВАТ «Ощадбанк», «Укртелеком», несплатою податку в бюджет міста підрозділом «Локомотивне депо Ко­вель»), з інших видів податку є перевиконання. А за січень, як зазначила Світлана Усик, бюджет виконали на 107%. Ярослав Яковчук також по­інформував про видатки за­гального фонду міського бюджету на суму 16 млн. 191 тис. 400 грн. Це утримання органів місцевого самовря­дування, дошкільних закладів освіти, закладів культури, клубів «Юність» і «Повір у себе», благоустрій міста (по­точні ремонти вуличного ос­вітлення та водних каналів), 126,4 тис. грн. витратили на ви­готовлення містобудівної документації, 166,49 тис. грн. на утримання доріг місцевого значення.

Зупинився доповідач на видатках спеціального фонду в сумі 2925,48 тис. грн. На ка­пітальні видатки спрямували 1953,73 тис. грн. 481,16 тис. грн. використали на утриман­ня вулично-шляхового госпо­дарства. А за рахунок інших джерел надходжень, зокре­ма благодійних внесків, в ДНЗ міста придбали спорт­інвентар, дитячі майданчики, постільну білизну, меблі, ксе­рокс, принтер, мотокосу, іграшки тощо. Не можна не помітити, що кошти міського бюджету використовували ефективно та за цільовим призначенням.

Начальник загального відділу міськвиконкому Та­мара Палієнко проінформу­вала, як у минулому році міськвиконком виконував Закон України «Про звернен­ня громадян». А надійшло їх торік 1758, що на третину більше, ніж у позаминулому. У тому числі 1427 — письмо­вих, 81 — на пряму лінію в радіоефірі під час передачі «Місто. Реалії та перспекти­ви», 307 громадян побували на особистому прийомі. По­казовим є те, що під час прийомів у міського голови та його заступників 50% питань вирішували відразу, жодне звернення не залиши лось без реагування. Стосувались вони здебільшого земельних ВІДНОСИН і землекористування (390), комунального господарства (268), житло­вої політики (57), торгівлі та побуту (55), діяльності місце­вого самоврядування (38) тощо. Результати роботи зі зверненнями обговорюють на щотижневих нарадах при міському голові.

Сергій Євтушок зауважив, що бажаючі отримати пуб­лічну інформацію могли б скористатися веб-сторінкою міської ради.

Як у дошкільних навчальних закладах №№ 1,3 виконують Закон України «Про ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ», відзвітували їх завідувачки Тетяна Микосянчик і Людмила Потапович. На базі ДНЗ № 1, додала Світлана Усик, провели три районних заходи, налагоджена гурткова робота, організація заходів і ранків, а в ДНЗ № 3 успішно діє «Школа здорової дитини». Роботу садочків виконком визнав такою, що відповідає чинному законодавству, і дав низку порад з метою оптимізувати педагогічний процес і зміцнити матеріально-технічну базу.

Відтак заслухали приватних підприємців, власників закладів «Олеся» Андрія Євтушка та «Візит» Ігоря Никонця на підставі подання райвідділу міліції щодо про­дажу алкогольних напоїв неповнолітнім і бійки поблизу кафе. Після бурхливою обговорення більшість членів виконкому висловились за необхідність направити подання в Торгову палату щодо позбавлення ліцензії і право прода­жу тютюновими виробами й алкогольними напоями ПП Андрія Євтушка та встанови­ти щоденний контроль за діяльністю цих закладів.

Руслан Серпенінов, заступ­ник міського голови з питань житлово-комунального господарства, будівництва, інвестицій і розвитку території, розповів про звернення представників ВП «Тернопільський загін воєнізованої охорони» та Рівненського в комуналь­ну власність територіальної  громади міста житлових будинків на вул..Залізничній, 10а і Шкільній, 127, де мешкають представники цих під­приємств, і створення комісії для їх прийняття. Відтак по­інформував про підготовку служб, підприємств та організацій міс та до весняної повені та дощових паводків.

Затим члени виконкому схвалили програму підтримки первинної організації Укра­їнського товариства сліпих, розглянули листи, заяви, звер­нення громадян, підприємств, установ і організацій міста, а в «Різному» обговорили складну ситуацію, що виникла в селищі дослідної станції, - ДП «Водозабір» припинило ро­боту, зростають борги за електроенергію. Єдиний вихід, на думку міського го­лови, - прийняти свердловини в комунальну власність разом із боргами. Проте такого на­вантаження міський бюджет не витримає, отож потрібно шукати шляхи фінансування.