Стратегічний план сталого розвитку

Шановні жителі міста Сарни!

Перед Вами документ, розроблений Сарненським міськвиконкомом і Волинським ресурсним центром з участю жителів міста Сарни. При його розробці були використані принципово нові підходи у плануванні розвитку міста Сарни - на ближчу і віддалену перспективу. Вашій увазі пропонуються взаємо узгоджені заходи, які будуть виконуватись коштами міського бюджету та бюджетів інших рівнів, внутрішніми і залученими інвестиціями. В їх основу покладено бажання представників громадськості і місцевої влади бачити зростання ролі м.Сарни, як вузла транспортних сполучень з одночасним розвитком соціальної інфраструктури і сервісу, які базуються на збільшенні місцевих виробництв, та залученні інвестицій.

Заходи, які плануються на ближчих 10 років, будуть щорічно розглядатись міськвиконкомом, постійними комісіями під час розробки щорічних Програм соціально-економічного та культурного розвитку м.Сарни.

Виконання заходів, які заплановані в Стратегічному плані, вимагає високих темпів економічного розвитку і значної мобілізації бюджетних коштів. Тому міськвиконком бере на себе зобов'язання створити необхідні передумови для виконання необхідних темпів зростання і досягнення поставленої мети. Але повне виконання заходів можливе при умові, що всі або якомога більше членів територіальної громади долучаться до виконання завдань, передбачених планом, будуть сприяти у виконанні наміченого. В такому разі, я вважаю, що план буде виконаний і принесе реальну користь нашому місту і кожному його мешканцю.

Запрошую до співпраці всіх громадян, небайдужих до майбутнього м.Сарни, і пропоную висловлювати свої пропозиції усно, письмово, на електронну адресу міської ради або через нашу районну газету "Сарненські новини".

З повагою і вдячністю всім розробникам цього документа, зацікавленим мешканцям міста Сарни.

Міський голова                                                                              Сергій Євтушок

Склад консультантів зі стратегічного планування:

Василь Кашевський Президент, Волинський ресурсний центр, м. Рівне
Руслана Стасюк Виконавчий директор, Волинський ресурсний центр, м. Рівне
Сергій Гутюк Координатор проектів, Волинський ресурсний центр, м. Рівне
Микола Іванюк Регіональний консультант Українського фонду соціальних інвестицій, м. Луцьк

ЗМІСТ

1.ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ І ЙОГО УЧАСНИКИ
1.1. РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ м. САРНИ
1.2. ПЕРЕБІГ РОБІТ ПО РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ
1.3. УЧАСНИКИ РОБОТИ НАД СТРАТЕГІЄЮ
1.4. СТРУКТУРА СТРАТЕГІЇ

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА САРНИ

3. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ М. САРНИ
3.1. БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ТА МІСІЯ м. САРНИ
3.2. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
3.3. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН, МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПЕРЕШКОД (SWOT)
3.4. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.4.1. ДОСЛІДЖЕННЯ ДУМКИ МЕШКАНЦІВ м САРНИ (2006 р.)
3.4.2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДУМКИ ПІДПРИЄМЦІВ м САРНИ (2006 р.)

4. СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ
4.1. ЕКОНОМІЧНА СФЕРА
4.2. ЕКОЛОГІЧНА СФЕРА
4.3. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

5. МОНІТОРИНГ СТРАТЕГІЇ
5.1. ЕКОНОМІЧНА СФЕРА
5.2. ЕКОЛОГІЧНА СФЕРА
5.3. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

6. СИСТЕМА АКТУАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

7. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

(Повний текст документа додається).

Документ розроблений Волинським ресурсним центром спільно з громадою м.Сарни у відповідності до вимог документу ООН “Agenda ХХІ” в рамках проекту «Залучення громади до розробки стратегічного плану сталого розвитку» в рамках Програми малих екологічних проектів за фінансової підтримки Британського Фонду «Довкілля для Європи» та сприяння Міністерства у справах охорони довкілля, харчових продуктів та сільського господарства Великобританії та Британської Ради.

Погляди, які викладені тут, належать авторам цієї роботи і не можуть ні за яких обставин вважатися такими, що виражають офіційну точку зору Міністерства у справах охорони довкілля, харчових продуктів та сільського господарства Великобританії та Британської Ради.

"Стратегічний план сталого розвитку міста Сарни" затверджений рішенням Сарненської міської ради № 398 від 19 квітня 2007 року.

Західноукраїнська регіональна громадська непідприємницька громадська організація “Волинський ресурсний центр”

Адреса:
вул. Пушкіна, 17
33028, м. Рівне
Тел/факс. (0362) 223-175
Електронна пошта: vrc@vrc.rv.ua
Сайт: www.vrc.rv.ua

Файл: