Розпорядження міського голови "Про забезпечення доступу до публічної інформації в міській раді""

У  К  Р  А  Ї  Н  А

С А Р Н Е Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

 

 

17 червня 2011 року                                                                                                    № 120

 

"Про забезпечення доступу

до публічної інформації в

міській раді"

 

Керуючись статтею 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про доступ до публічної інформації", Указом Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", розпорядженням голови райдержадміністрації від 30 травня 2011 № 263 "Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації", з метою забезпечення безумовного виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, що знаходиться у володінні Сарненської міської ради:

  1. Визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Сарненської міської ради, та завдання посадових осіб згідно з додатком 1.
  2. Затвердити:
    • заходи щодо забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" Сарненською міською радою згідно з додатком 2;
    • порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Сарненської міської ради, що додається;
    • форми запитів на інформацію, що додаються.
  3. Посадовим особам, відповідальним за доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Сарненської міської ради, вжити відповідних заходів  щодо забезпечення безумовного виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".
  4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                                      С.М.ЄВТУШОК

 

Файл: