План роботи міськвиконкому на І півріччя 2016 року

                                   

                              У К Р А Ї Н А

     С А Р Н Е Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

             Р І В Н Е Н С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

                     ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

                              Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

21 грудня 2015 року                                                                                                    №387 

 

 

"Про перспективний план

роботи міськвиконкому на

І півріччя 2016 року"

        

Відповідно Регламенту роботи виконавчого комітету міської ради, статті 53 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком міської ради

 

                                               В И Р І Ш И В:

 

  1. Затвердити перспективний план роботи міськвиконкому на І півріччя 2016 року (додається).

  2. Довести дане рішення до керівників підприємств, установ, організацій та визначених у плані виконавців.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами міськвиконкому Бахна В.К.

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                     С.Б.УСИК