Нове у державній реєстрації прав на нерухомість

З 25.03.2015 року з набуттям чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення” визначено особливості державної реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, право власності на які виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року. Норми закону наділяють нотаріусів повноваженнями з реєстрації похідних речових прав (права оренди) на земельні ділянки сільськогосподарського призначення незалежно від нотаріального посвідчення договору, на підставі якого виникає таке право.    Це означає, що нотаріус має право реєструвати право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення на підставі договорів оренди землі, укладених у письмовій формі навіть без їхнього нотаріального посвідчення. Таким чином орендарі, чи інші суб’єкти – набувачі похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення мають можливість звернутися із заявами про державну реєстрацію таких речових прав не тільки до відповідних органів юстиції, а й до нотаріусів.

      Крім того, реєстрація речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, право власності на які виникли до 01.01.2013, реєструються одночасно з реєстрацією права власності на підставі заяви, поданої власником земельної ділянки або набувачем похідного права. Державна реєстрація права власності на такі ділянки, в разі звернення набувача похідного права, може здійснюватися без подання правовстановлюючого документа за умови наявності інформації про зареєстровану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі.

                      В той же час змінено умови та розміри оплати за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. З 08.04.2015 р. за державну реєстрацію прав справляється адміністративний  збір у такому розмірі:

     1)  за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно:

     для фізичних осіб:

     щодо  розташованих  на земельних ділянках об’єктів нерухомого  майна   площею   до  100  квадратних  метрів  -  0,07  мінімальної  заробітної плати (85,26 грн.);

     щодо  розташованих  на земельних ділянках об’єктів нерухомого  майна площею до 200 квадратних метрів - 0,1 мінімальної заробітної  плати (121,80 грн.);

     щодо  розташованих  на земельних ділянках об’єктів нерухомого  майна  площею  більше  200  квадратних  метрів  -  0,2 мінімальної  заробітної плати (243,60 грн.);

     щодо земельних ділянок - 0,1 мінімальної заробітної плати (121,80 грн.);

     для юридичних осіб:

     щодо  об’єктів  нерухомого  майна  площею  до  500 квадратних  метрів - 0,3 мінімальної заробітної плати (365,40 грн.);

     щодо  об’єктів  нерухомого  майна площею понад 500 квадратних  метрів - 0,6 мінімальної заробітної плати (730, 80 грн.);

     щодо  об’єктів  нерухомого майна площею понад 5000 квадратних  метрів - 1,4 мінімальної заробітної плати (1705, 20 грн.) ;

           За  державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме  майно,   крім   права   оренди   землі,  -  25  відсотків  розміру  адміністративного  збору за державну реєстрацію права власності на  нерухоме майно;

           За державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно -  0,07 мінімальної заробітної плати (85,26 грн.).

           За  державну  реєстрацію права оренди земельної ділянки -  0,06 мінімальної заробітної плати (73, 08 грн.).

      За  внесення  змін  до записів Державного реєстру прав, у  тому   числі  виправлення  технічної  помилки,  допущеної  з  вини заявника, - 0,04  мінімальної заробітної плати (48, 72 грн.).