Інформація Сарненської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою, підготовку та проведення аукціонів (земельних торгів).

   1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) та проведення аукціонів (земельних торгів).

   2. Дані про земельні ділянки:

м. Сарни, вул. Бєлгородська (біля автовокзалу), орієнтовна площа – 0,1000 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування  закладів торгівлі з автомийкою, побутового призначення;

м. Сарни, вул. Суворова (біля АЗС), орієнтовна площа – 0,2580 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів торгівлі, громадського харчування, сервісного обслуговування, готеля, побутового призначення;

м. Сарни, вул. Ткача, 4 (біля складу «Антей»), орієнтовна площа – 0,0948 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів торгівлі, складських та виробничих приміщень;

м. Сарни, вул. Бєлгородська (біля поста ДАІ), орієнтовна площа – 0,8000 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів торгівлі, громадського харчування, сервісного обслуговування;

м. Сарни, вул. Я.Мудрого (біля гуртожитку Сарненського педколеджу), орієнтовна площа – 0,0545 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів торгівлі, громадського харчування, сервісного обслуговування, побутового призначення;

м. Сарни, вул. Я.Мудрого (біля дитячої поліклінніки), орієнтовна площа – 0,0256 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів торгівлі (аптеки) з обов’язковою умовою влаштування автостоянки.

м. Сарни, вул. Бєлгородська, 39В (біля автовокзала), орієнтовна площа – 0,0106 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів торгівлі, громадського харчування, побутового призначення;

м. Сарни, вул. Грушевського (біля будинку №2), орієнтовна площа – 0,2900 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

м. Сарни, вул. Котляревського (біля магазину «Престиж»), орієнтовна площа – 0,0900 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

   3. Умови конкурсу:

   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою та проведення земельних торгів” із зазначенням об’єкту.

   В запечатаному конверті має міститися пропозиція про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

   Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

   У разі неповноти, невідповідності наданих підтверджуючих документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розкриваються на засіданні комісії.

   4. Перелік підтверджуючих документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи-підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

копія ліцензії та сертифікату;

проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт (відповідно до Закону України № 5395-17 від 02.10.2012 року).

   5. Строк подання конкурсної документації: до 25 лютого 2015 року (включно).

   6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

Рівненська область, Сарненський район, м. Сарни вул. Широка, 31, кабінет № 105  тел. (03655)3-56-73.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 10 березня 2015 року об 11.00 за адресою: м. Сарни вул. Широка, 31 Сарненська міська рада, кабінет № 202 (2-й поверх).

 Телефон для довідок: (03655) 3-56-73.