Бібліотеки

Сучасна мережа бібліотек Сарненщини включає в свою структуру 43 бібліотеки. Методичним центром цієї мережі є Сарненська центральна районна бібліотека, яка знаходиться в сучасному двоповерховому спеціально збудованому приміщенні за адресою: м. Сарни, вул. Демократична,34.

 ЦРБ – 1;

 Районна для дітей – 1;

 Міських - 6;

 ПШБ №1 м. Сарни;

 ПШБ №2 м. Сарни;

 ПШБ смт.Степань для дорослих;

 ПШБ смт.Степань для дітей;

 Масова бібліотека смт.Клесів для дорослих;

 Масова бібліотека смт.Клесів для дітей;

 Сільських ПШБ – 35;

 Бібліотечних пунктів – 6.

Послугами книгозбірень користується 53161 читачів, яким видається 1053378 прим. книг, відвідування складає - 474033. 
Книгозбірні пропонують для користувачів універсальний за змістом книжковий фонд кількістю 898425 примірників, з них підручників 162066. Доповненням до нього є періодичні видання, яких по системі передплачується 100 назв. В середньому кожна публічно-шкільна бібліотека отримує 20 назв.

Пріоритетними напрямками діяльності бібліотек є:

- активне використання та збереження бібліотечних ресурсів;

- виховання національної свідомості, культури читання, шанобливого ставлення до книги, як джерела знань;

- інформаційне забезпечення навчального процесу, зокрема:

  • формування фондів, згідно сучасних освітніх вимог школи;
  • інформаційна допомога учням в засвоєнні шкільних програм та в самоосвіті;
  • проведення традиційних та впровадження нових форм масової роботи.

- подальше забезпечення вільного безкоштовного доступу до віртуальних інформаційних ресурсів через мережу Інтернет, навчання користувачів роботі на ПК;

 - удосконалення роботи по підвищенню рівня бібліотечно-бібліографічних та інформаційно – комп’ютерних знань, роботи в програмі ІРБІС;

 - формуванню національної свідомості, вихованню поваги до історії і культури краю;

 - розвиток бібліотечних послуг на основі інформаційно-комунікативних технологій;

 - популяризація книги і читання;

 - краєзнавча діяльність бібліотек, збереження історичної пам’яті громади;

 - проектна діяльність, участь бібліотек в конкурсах та проектах;

- надання інформаційної підтримки органам місцевої влади, забезпечення діяльності центрів регіональної інформації та пунктів доступу громадян до інформації.

Сарненська ЦСПШБ має 36 одиниць комп'ютерної техніки: (13 – бюджетні кошти, 3 – платна діяльність, 15 - проект Бібліоміст, 5 – проект ПРО ООН «Міжнародна інформаційна мережа з питань Чорнобиля»). В звітному році придбано 1 ноутбук, 1 мультимедійний проектор, принтер А-3 (бюджетні кошти), 4 принтери (платна діяльність), 1 – ксерокс (спонсорські кошти).

В системі створено і діє 28 клубів за інтересами та любительських об’єднань, з них 9 – екологічного характеру, 6 – народознавчого, 3 – лялькових, 8 – виховного характеру, 2 – любительських об єднання. Заслуговують на увагу клуби «Книга й лялька» (РДБ), «Дивослово» (ЦРБ), «Азалія» (ПШБ №2 м.Сарни), «Подруга», «Господарочка» (ПШБ с.Вири), «Зелений гомін» (ПШБ с.Немовичі), «Азбука для двох» (смт Клесів), «З джерел рідного краю» (с.Кричильськ), «Світлячок» (с.Яринівка), «Живе джерело» (с.Корост), "Смачні посиденьки" (с. Чемерне).

Про діяльність Сарненської ЦСПШБ постійно висвітлюється у засобах масової інформації. У районному часописі «Сарненські новини» присвячена окрема сторінка – «Бібліотечні обрії», що виходить щоквартально.

Офіційний сайт Сарненської ЦСПШБ: http://lib.sowa.com.ua/index.htm.